BATI’ LI DEĞERLERİN İFLASI

BATI’ LI DEĞERLERİN İFLASI

Yaşam

 Bir önceki yazımızda Batı'nın, bugün ortaya çıkan ve Demokrasi, İfade Özgürlüğü, İnsan Hakları... gibi görülen sorunların aslında tam gerçeği yansıtmadığını söylemeye çalışmıştım.

Batılı bu kavramlar, hakikatte, Batı insanının genlerindeki ırkçılığın ortaya çıkışını perdelediğini ifade etmiş ve bunu da Ziyaüddin Serdar'ın bir çalışmasından alıntı yaparak desteklemiştim.

Serdar'ın iki önemli yazar ve bilim insanı ile birlikte yaptığı bu çalışmasının adı da Batı Irkçılığının Kaynakları idi. 

Ziyaüddin Serdar bu çalışmada, Batılı insanın tarih sahnesinde görüldüğü günden bugüne kadar, kendi dışındaki insanlara tepeden baktığını, aşağıladığını, zaman zaman da düşmanca davrandığını söylüyor.

Bu tutumunun ise, Batı insanının ırkçılığından kaynaklandığını ileri sürerek, buna tarihin her döneminde yaşananları örnek olarak gösteriyor.

Harfi harfine katıldığım bu düşünceleri şimdilik bir tarafa koyalım.

Bugüne baktığımızda; çoğu yazarlar, Avrupa'da yaşananları, merkezdeki partilerin, ırkçı partilere oy kaptırmamak için, aşırı partilerin söylem ve eylemlerine bire bir uyan hareketler sergilemeye başladıklarını söylüyor, böyle yorumluyorlar. 

Ve arkasından şunu ekliyorlar: " bunlar gelip geçicidir, göreceksiniz seçimlerden sonra her şey normale dönecek".

Kimi yazarlarda, "aslında Avrupa Birliğini yakından ilgilendiren sermaye, göç gibi temel sorunların giderek Birliği sıkıştırdığını, bu sıkışmayı fırsata çevirmek isteyen Almanya'nın da Hollanda'yı kullanarak olayları manipüle ettiğini" söylüyorlar. 

Benim bu yazılan ve yorumlananların birçoğuna itirazım yok. 

İtirazım şuraya: efendim bütün bunlar gelip geçicidir, her şey eskisi gibi süt liman olacak, seçimlerin ardından normalleşmeler başlayacak.

Hayır efendim.

Sadece normalleşiyormuş gibi görülecek.

Belki birkaç pardon falan denebilir.

"Afedersiniz ipin ucunu biraz kaçırmış bizim çocuklar, bir daha ki sefere çekeriz kulaklarını, yapmazlar..."

Gibi şeyler söyleyebilirler ve geçici olarak bir normalleşme de görülebilir. 

Fakat, adım adım, yavaş yavaş Batı, genlerinde var olan ırkçı, şoven, küstah, müstekbir ve kibirli konumuna yerleşecektir. 

Yani, daha önce de söylediğim gibi Batı, fabrika ayarlarına geri dönecektir. 

Bu söylediklerimiz zaten şimdiden, adım adım gerçekleşiyor bile.

Evvelki gün Haber7' de haberini yapmıştı. 

Avrupa Birliğine üye hiçbir Batılı ülkede, bundan böyle, iş veren istemiyorsa, o iş yerinde başörtülü işçi çalışamayacak.

Bu kararı, Avrupa Birliğinin en üst hukuk organı olan Avrupa Adalet Divanı aldı. 

Karar, Belçika vatandaşı Samira Achibata adındaki bir Müslümanın, başörtüsünden dolayı işten atılması sonucu, mahkemeye başvurmasıyla alındı. 

Samira, G4S Secure Solution adlı iş yerinde resepsiyon görevlisi olarak çalışıyordu.

Üç yıl sonra başını örtmeye karar verince işten atıldı. 

Samira, Belçika Mahkemesine dava açtı.

Bu sırada Samira' yı Belçika'da ki çeşitli Müslüman Dernekler ve sivil toplum örgütleri de destekledi. 

Belçika Mahkemesi Samira' nın dosyasını Yargıtay’a gönderdi.

Belçika Yargıtay’ ı da dosyayı Avrupa Birliğinin en üst hukuk organı olan Avrupa Adalet Divanı'na yolladı ve Adalet Divanı da Samira aleyhine karar verdi. 

Tabi, bu karar sadece Samira aleyhine değil, bütün Avrupa Birliği ülkelerine yani 28 ülkenin tümüne yönelik olarak uygulanacaktır.

Bu karar Avrupa'nın gerçek yüzünün yani ırkçı yüzünün de çok belirgin bir şekilde ortaya çıkması anlamına geliyor aynı zamanda.

"Bir süre sonra ortalık normalleşecek" diyenlere sormak lazım, Avrupa Adalet Divanı bu kararından geri mi dönecek? 

Dönmeyecek.

Öyle ise bekleyelim.

Avrupa'dan yeni Benitto Mussolini'ler, Adolf Hitler'ler, Francisca Franco'lar ve Slobodan Miloseviç'ler çıkacaktır.

Ortaya çıkacak bu Faşist diktatörler yeni bir dünya savaşının fitilini de ateşler mi bilemem ama hazırlıklı olmanın gerekliliğine adım gibi eminim. 

Çünkü insan hakları, ifade özgürlüğü, demokrasi... gibi değerler Batı insanının cilalanmış yüzüdür yani bunlar maskesidir onun. 

En son Srebrenitsa' da gördüğümüz asıl çirkin ırkçı yüzü ise, yeni yeni çıkıyor ortaya.  

Ferman Karaçam - Haber 7 

 

fermankaracam@gmail.com 

fermankaracam@twitter.com 

twitter.com/fermankaracam 

facebook.com/fermankaracam 

instagram.com/fermankaracam 

 

Paylaş