Ak Parti ve Kültürümüz

Ak Parti ve Kültürümüz

Kültür Edebiyat

Kültür kelimesinin bize Fransızcadan geçtiğini ve bunun yerine, önceleri bizim, daha kapsayıcı bir kelime olan “hars”ı kullandığımızı çoğumuz biliyoruz. 

Maksadımız, kelimeler üzerinde spekülasyon yapmak olmadığı için esas konumuza gelelim.

Türkiye’de rastgele bir şehir seçseniz ve yoldan geçen, insaf sahibi her hangi bir kişiyi durdurup sorsanız AK PARTİ’nin, 17 yıl içerisinde,  inanılması çok güç olan bir çok devrime imza attığını söyleyecektir.

Ne var ki, Başkan Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi kimi önemli konularda sınırlı, kimilerinde de AK PARTİ’nin başarılı olamadığını biliyoruz.

Mesela eğitim, gençlik, aile, kültür bunların başında geliyor ki bunlar da hayati derecede öneme sahip. 

Esasen, Cumhuriyet tarihi boyunca  kültür konusu kadar tam anlaşılamamış, anlaşıldığı halde bilerek kurutulmuş, öksüz bırakılmış, yedek veya ikinci sınıf muamelesi görmüş çok az konu vardır bu memlekette.

Çok partili sürecin fiilen başladığı 1950 yılından bu tarafa sol düşünce, bir elin parmakları sayısınca yıl bile iktidarda kalmamıştır ama, Cumhuriyet tarihi boyunca ve bugün bile hala kültürel olarak sol düşünce iktidardadır.

Sinemada, tiyatroda, müzikte, şiirde, romanda, hikayede, resimde, edebiyatın diğer dallarında, güzel sanatlarda hakim olan sol düşüncedir. 

Bu, gerçekten bizim için son derece üzüntü verici bir konudur.

Ve, bu şekilde devam ettiğimiz sürece gelecek kuşakların düşünce, estetik ve sanatsal yapısını etkileme şansımız olmayacaktır. 

Bakınız, 1957 yılından başlayarak siyasetçiler kültürün bakanlığı ile nasıl uğraşmışlar:

1957-1963 yılları arasında kültürün adı bile yok.

Bu konudaki bakanlığın adı: Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı.

1963-1971 arası: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı

1971-1981 yılları arasında: Kültür Bakanlığı 

1981-1989 arası: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

1989-2003 yıllarında: Kültür Bakanlığı 

2003-2018 ve devam ediyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Bu tablo bize şunu söylüyor: 

1- Dil inkılabı kültürümüzü inancımızdan kopardı ve kültür meselemiz daha sonraları temelden ele alınmak yerine, kültürümüzü inancımızdan koparanların  zihniyetine teslim olundu.

2- Bu çerçevede, AK PARTİ de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün sağ iktidarlar kültürün bakanlığını müstakil bakanlık yapmak yerine onu, bir kara tren vagonu gibi turizmin arkasına taktılar.

3- Bu da yetmedi, iktidara gelen hemen hemen bütün sağ ve mütedeyyin partiler, kültür bakanlığını sol zihniyetli şahıslara verdiler.

AK PARTİ döneminde Ertuğrul Günay yedi yıl bu bakanlıkta kalmıştır. 

Diğer sağ partilerin uygulamalarını bir tarafa bırakırsak, AK PARTİ’nin Ertuğrul Günay dışında iki yıldan fazla bakanlıkta kalan bakanı olmadı.

Üstelik on yedi yıl içerisinde on kişi değişti.

Hüseyin Çelik bir yıl, Erkan Mumcu iki yıl, Atilla Koç iki yıl, Ertuğrul Günay yedi yıl, Ömer Çelik iki yıl, Yalçın Topçu üç ay, Mahir Ünal bir yıl, Nabi Avcı iki yıl, Numan Kurtulmuş bir yıl, Mehmet Ersoy.....devam ediyor.

Büyük şairlerimizin, inanç, ilim ve kültür adamlarımızın adlarını verdiğimiz binalar yaptık ama, gençlerimize bize ait kültürün ne olduğunu öğretemedik. 

Vakit daha fazla geç olmadan, kültürün ne olup, ne olmadığı bir bilim heyeti tarafından ortaya koyulmalı ve bu kültürün hangi vasıtalar aracılığı ile okullara, topluma mal edileceği belirlenmelidir.

Ayrıca, müstakil bir Kültür Bakanlığı bu işe memur edilmelidir.

Aksi halde, beş yıl aradan geçtikten sonra bile; “biz nerede yanlış yaptık” sorusunu kendimize sormaktan kurtulamayacağız. 


CÜMLEDEN  CÜMLEYE....

İslamı sadece bir inanç sistemi gibi görmek ve göstermek,  tarihe de, sosyolojiye de uymayan, realiteyi inkâr eden, hayali hakikat sanan, temenniyi gerçek gibi gösteren tarihi bir yanılgıdan başka bir şey değildir. 

Sezai Karakoç/ Yapı Taşları-I

 

Ferman Karaçam - Haber 7 

fermankaracam@gmail.com 

fermankaracam@twitter.com 

twitter.com/fermankaracam 

facebook.com/fermankaracam  

 

Paylaş