Şehit Mursi

Şehit Mursi

Kültür Edebiyat

Şehadet, Şehadet Sururi İnkılabest....

Şehadetin mübarek olsun, ey Hak yolunun eğilip bükülmeyen kutlu savaşçısı Muhammed Mursi. 

Senin ve tüm şehitlerimizin kanları bereketinden doğup boy atacak nice filizlerin, vaktin göğerecek anını beklediğini, günü geldiğinde büyüyüp bütün mazlum ülkelerde çınar olacağını, bayraklaşacağını, nihayet nurun tamamlanacağını çok iyi biliyorum. 

Biz iman ediyoruz ki, şehitler ölmüyor, sen de inşallah şehit oldun ve ölmedin, bizim mekânımızda, bizim cihazlarımızla göremediğimiz diriliğinle ve kahramanlığınla ve günü geldiğinde, sadece Mısır’da ki firavun torunu Sisiyi değil, onun iş birlikçisi zalimlerin saltanatını biiznillah yerle bir edeceksin. 

Şehadetin, Şeb-i Arus’un mübarek olsun.

Yolun yolumuz, kavlin kavlimiz, sevdan sevdamız, sözün sözümüz, cehdin cehdimiz ve kararın, kararımız olacaktır. 

Dünyadaki sıkıntılarına derman olamadık ama, bütün yeryüzü Müslümanları olarak kardeşliğine sadıkız, ahdimize bağlıyız.

Biliyoruz ki; omuzladığın yükün ağırlığı değil, ümmetin sessizliğidir omuzlarına eza veren lakin, yine biliyoruz ki, her gecenin bir şafağı olacaktır ve siz şehitlerimizin fedakârlığı, imanı, direnişi vaktin geldiğini haber verecek ve nihayetinde patlatacaktır insanlığın beklediği şafağı. 

Geride kalanlar olarak bizim için asla yeis yok, ümitvarız ve dimdik ayaktayız, bu sebeple sen de müsterih ol; Yusuf yüzlü, yusuf duruşlu, Yusuf bakışlı, Yusuf gülüşlü kardeşim.

Yusuf’un imanından, inancından, kokusundan, ruhundan ve aşkından bulaşmış olan zindanda kaldığın sürece seni hiç unutmadık; dik duruşunu, zulme karşı ahlak ve erdemini koruduğunu gördük.

Dipdiri olan şehadetinin ve karşı konulamaz gücünün yanında Firavun ’un nasıl devrildiğini, torunları Enver Sedat’ın ve Hüsnü’nün yerle bir olduğunu, kukla Sisi’nin de hâk ile yeksan olacağına bütün insanlık alemi tanık olacaktır. 

Bu bir hayıflanma değil, hakikattir.

Çünkü, şehit diridir, zalim, kendi zulmetinin karanlık çukurundadır. 

Şehit her türlü nimetten rızıklanmaya devam eder, zalimin karnına ateş doldurulur.

Şehit, kâinatın büyük bir ışık patlamasına gebe olduğunun sururisi, müjdecisidir.

Ey Şehit, her yerinden kan damlayan ümmet haritasında, secdeye değen her mazlumun başındaki şah damarından daha yakın olana ant olsun ki; iman galip gelecek, mazlumlar kazanacak, firavunlar ve karanlığın temsilcileri kaybedecek müsterih ol.

Hani, Tahrir Meydanında, iki Temmuz 2012’de yüz binlerin huzurunda, Atan Şehit Hasan El Benna’nın sözlerini tekrarlayarak demiştin ya:

“Anayasamız Kur’an’dır, önderimiz Resulullah’tır, yolumuz cihaddır, Allah yolunda ölmek en büyük gayemizdir.

Hepsinin üstünde amacımız Allah’ın rızasıdır.”

İşte bu gaye, bu hedef milyonlarca mazlumun nabızlarında kıyamete kadar vuracak.

Senin mübarek bedenini ortadan kaldıranlar bir zafer kazandıklarını sanabilirler fakat, sen zaten bu dünyayı ve bu dünyaya ait olan bedenini İlahi Emre uyarak ebedi hayat karşılığında onlara bırakmıştın. 

Onlar, senin cansız bedeninden bile öylesine korktular ki, onca silahları, tankları, bombaları ve emirlerinde binlerce askerleri olduğu halde cenazeni ailene teslim edemediler.

Tıpkı Atan Hasan el Benna gibi, gece yarısından sonra gizlice cansız bedenini toprağa verdiler. 

Ve ey Şehit biz biliyoruz ki; Mısır tarihinin karanlık sayfalarında adları yazılı karanlık yüzlü; sedatlar, hüsnüler, sisiler ve bunların ipini elinde tutan firavunlar, trumplar, kushnerler, netanyahular zulümleri ile; Yusuflar, Hasan el Bennalar, Seyyid Kutublar, Halit İstanbuliler, Muhammed Mursiler ise Hakkın, hakikatin, adaletin yolcusu, mazlumların yoldaşı, aydınlık yüzlüler olarak anılacaktır.

Senin cansız bedeninden korkan kukla Sisi’nin iş birlikçisi ve bu katliamın ortağı olan Selman, Dahlan ve Zayed de sevinmesin, 

Her şeyin bir vakti, bir eşref saati vardır.

Kâinatta hiçbir şey sebepsiz değildir.

Sebepler içinde sebep Halk Eden, elbette bunca şehit kanını boşuna akıtmıyor.

Şehadet, Şehadet Sururi İnkılabest. 


CÜMLEDEN CÜMLEYE...

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak.

Hâlbuki, biz sussak, tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki, bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar,

Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar,

Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar...

Sezai Karakoç 

 

Paylaş