EVET AŞK GÜZEL ŞEYDİR

EVET AŞK GÜZEL ŞEYDİR

Kültür Edebiyat

Hz. Mevlana’ nın 22. Kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’ nun  eseri Evet Aşk Güzel Şeydir Nefes Yayınevi’ nden çıktı.

 Evet Aşk Güzel Şeydir adlı bu eserde hem İslam dünyasında oluşan ilk tarikatlardan biri olan Mevleviliğin, hem de genel olarak Türk Tasavvuf kültürü ve hayatının son yüzyıl içinde yaşadığı hızlı değişimlere ışık tutan Çelebi ailesinin hatıraları Hz. Mevlana’ nın 22. Kuşak torunu Esin Çelebi Bayru tarafından okuyucuya ulaştırılmaktadır.

Suriye’nin Halep şehrinde doğan, çocukluğunu orada geçiren, İstanbul’da yetişen ve bugun de Uluslararası Mevlana Vakfı’nın başkan vekilliği vazifesini yuruten Esin Celebi’nin hatıralarını, kronolojik akışına uygun olarak nakletmeye çalışılan eser buna göre düzenlenmiştir.

Söyleşi niteliği ile bu kitap, her ne kadar bir Mevlevi ailesi tarihi olma amacı taşımıyorsa da hem Türk Tasavvuf tarihi açısından önemli bir dönemi aydınlatmada hem de Mevlevi düşünce ve kültürünün Cumhuriyet tarihindeki seyrini ve tarih boyunca Mevlevi ailesinin hizmet ve faaliyetlerinin günümüzdeki tezahürünü anlamada bize ışık tutacaktır. En başından itibaren, oğlu Sultan Veled ile başlayarak Hz. Mevlana’nın soyu; Mevleviliğin sağlam temeller uzerine kurulması ve Hz. Pir’in eserlerinin yayılması hususunda merkezi bir rol üstlenmiş, yüzyıllarca Hz. Mevlana’nın düşünce ve öğretisinin hizmetkarı olma şerefini taşımıştır. Yazarın deyişiyle “Mevlevîliği bir felsefe olarak düşünüyorlar. Hayır, Mevlevîlik bir manevi yolculuktur. İnsanın, maddi hayatla manevi hayatını nasıl dengeye sokacağına dair bilgilerin ve öğretilerin olduğu bir yoldur ki bu denge bizi çok daha ileri götürür. Boylece okuyucu, bir taraftan Mevlevi ailesinin Hz. Mevlana’dan günümüze kadar üstlendiği bu misyonu ve diğer taraftan Cumhuriyet sonrası tarikatların kapanmasını takiben günümüzde bu hizmetin aldığı şekli kitapta bulabilecektir.

 ‘Mademki bu aileye doğduk, bu bilgileri güncelleyip bir sonraki nesle bırakmamız gerekir’ diyen Esin Çelebi Bayru şöyle devam ediyor. Öyle diyor ya Hz. Mevlana: “Butun aşklar, ilahi aşka koprudur.” Genclerle konuşurken şoyle soyluyorum: “Aşık olduğunuz zaman, Allah’la en cok konuştuğunuz zamandır. Allah’ım goreyim, Allah’ım gordum, Allah’ım bir mesaj yollasa, Allah’ım yolladı, arasa, ay arıyor... Devamlı Allah’la konuşur insan, devamlı. Hem olmasını ister hem de istedikleri oldu diye teşekkur eder ya da olmuyor diye sızlanır. Evet Aşk Güzel bir şeydir.”

 

Paylaş