Yıkım Ekibi Çalışmaları

Yıkım Ekibi Çalışmaları

Kültür Edebiyat

 Türkiye, uzun yıllardan beri kendisini yurtdışında tanıtacak kuruluş, ajans veya bazen de şahıslara önemli miktarda fonlar ayırdı ve hala da ayırmaktadır.

 Zaman zaman bu tanıtımların gereksizliği, zaman zaman da abartılı oluşu eleştiri konusu olmuştur.

Bu sebeple ben de bu tanıtımlarda daha önce anılan ve eleştirilen isimleri zikretmeyeceğim.

Fakat bu “kuruluş ve ajansların” yeniden ele alınarak gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Genellikle isimlerini “aracı” olarak anacağımız bu kuruluşların yaptıkları tanıtımların çok eskimiş yöntemler olduğunu söyleyebilirim.

Oysa bugün hem farklı yöntemlerin kullanılması, hem de daha aktif ve sonuç alıcı pratik çalışmaların yapılması gerekiyor.

Çünkü bugün karşı karşıya olduğumuz tehditlerin önemli bir kısmı dışarıdan geliyor.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan Fetöcü teröristlerin, bulunduğu ülkedeki yönetim, ekonomik, dijital, hukuki ve sosyal mekanizmalarını ülkemizin aleyhinde kışkırtmaları, bu meseleyi yani öteden beri yapılmakta olan “tanıtım” meselesini yeniden ele almamızı gerektiriyor.

Bugüne kadar yapılmakta olan tanıtımlar daha çok ülkemizi tanıtıp turist çekme veya imaj ağırlıklı çalışmalardı, halbuki bugün ilerleyen teknoloji sayesinde bu tür çalışmalar yapmanın hemen hemen hiçbir anlamı kalmamıştır.

Bugünkü çalışmaların temel amacı gerçek bir bilgilendirme ve tehditleri önceden görerek bertaraf etme şeklinde olmalıdır.

Yani, ülkemiz hakkındaki gerçek bilgileri tersyüz edip, kirleterek ve manipüle ederek milletimizin aleyhinde baskı unsuruna dönüştürenlere bu fırsatı vermeyecek şekilde çalışılmalıdır.

Sadece bu kadar değil.

Bugün dışarıda Türkiye aleyhine harıl harıl çalışan ihanet odaklarının hangi yol ve yöntemleri kullandıklarını iyi gözlemlememiz lazım.

Daha çok birebir çalışma yöntemini kullanarak:

A) Bulundukları ülkenin en etkili siyasetçi, gazeteci, ekonomist veya hukukçuları ile yakın dostluklar kurarak Türkiye’deki her gelişmeyi günü gününe ama Türkiye düşmanı kalemlerin yorumları ile sunuyorlar yani sürekli bilgi ama ya yalan ya da çarpıtılmış bilgi.

B) Çok ciddi paralar kullanarak siyaset, medya, adalet çevrelerini aleyhimize çevirebiliyorlar.

C) Sosyal medyada kara propagandaya ağırlık veriyorlar.

D) Bulundukları ülkelerin dilini çok iyi kullanıyorlar.

E) İçeriden yani Türkiye’den dışarıdakilere destek veren, önemli makamlarda bulunan ve hala kendilerini belli etmeyen, son derece dikkatli ve profesyonel, iyi kamufle olabilen Fetöcülerden ciddi destekler ve bilgiler alıyorlar.

Bu ve benzeri yöntemlerle Avrupa’da ve özellikle Amerika’da giderek daha güçlü, etkili ve sonuç alıcı oluyorlar.

Ne yazık ki bundan sonra daha fazla organize olacaklar ve Türkiye aleyhindeki haince çalışmalarını hızlandıracaklar.

Bir Türkiye yıkım ekibi olarak çalışıyorlar.

Bu hain yıkım ekibinin karşısına yepyeni bir organizasyonla ve anlayışla çıkmak lazım.

Yukarıda saymaya çalıştığım yöntemleri ve daha fazlasını bilerek organize bir çalışma içine girmek gerekiyor.

Ancak, kaçırılmaması gereken en önemli nokta şudur, eğer, yapılacak bu çalışmalar pasif bir karşı koyma şeklinde olacaksa başarılı olunamaz.

Önemli olan onlardan önce davranmak, foyalarını meydana çıkarmak, dışarıdaki vatandaşlarımız ve yabancı kamuoyu nezdinde ihanetlerini belgelemek ve hareket kabiliyetlerini sınırlayıp çalışamaz hale getirmektir.

Bu hainler; Avrupa ve Amerika’da ki Türkiye düşmanlarının eline bilgi, belge, yorum ve doküman veriyorlar.

Yani Türkiye düşmanlarının elini güçlendirip üzerimize baskı kurmalarını sağlıyorlar.

Daha ileri gitmelerine müsade edemeyiz.

Bunun önüne geçmek gerekiyor.

Bu da ancak iki şekilde olabilir: birincisi yukarıda anlatmaya çalıştığım yollarla, ikincisi de bu hainleri susturarak.

İkinci yol bize pek uymadığına göre, birinci yoldan gidilmeli ve tez zamanda bu teröristlerin ülkemize zarar vermeleri önlenmelidir.

 

 

Ferman Karaçam - Haber 7 

 

fermankaracam@gmail.com 

fermankaracam@twitter.com 

twitter.com/fermankaracam 

facebook.com/fermankaracam 

 

Paylaş