Yeni AK PARTİ'den Milletin Beklentileri - 5

Yeni AK PARTİ'den Milletin Beklentileri - 5

Kültür Edebiyat

Aslında Melek sinemasında yapılan bu yarışmayı Matmazel Araksi Çetinyan adında bir Ermeni vatandaşımız kazandığı halde, ne hikmetse (!) Araksi Hanım bir anda ortalıktan kaybedilmiş ve onun yerine yarışmayı bir Müslüman olan Keriman Halis'in Türkiye birincisi olduğu ilan edilmişti. 

Böylece, Belçika'nın Spa kentinde yapılan dünya güzellik yarışmasına da Keriman Halis'i gönderip Dünya birincisi yaptılar. 

Ardından da kürsüye çıkıp onca Hristiyan ülke arasında bir Müslüman ülke kızının güzelliğini överek (!), nihayet Osmanlı'yı parçalayıp, Müslüman kadınını da nasıl kendilerine benzettiklerini anlattılar.

Bizden olduğunu sandığımız o günün Can Dündarları da Belçika'da bu konuşmayı avuçları patlayıncaya kadar alkışladılar. 

İşte yiğit o gün, orada yere düştü. 

Ayakları altında cennet bulduğumuz anne o gün, orada, bu toplumla birlikte yere düşmüştür. 

Yeni AK PARTİ anneliği yepyeni, imrenilen, beklenilen ve ümmeti yeniden inşa edecek kutlu bir makama oturtmalıdır. 

Çalışan kadın oranını yükselttikçe övünen, aileyi ve aile değerlerini kaybettikçe köpekleri evlat edinen, anneleri bakım evlerinde süründüren Batı Kapitalizminin tuzağına düşmemeliyiz.

Asıl, anneye pozitif ayrımcılık uygulayarak onu, gerçekten ayaklarının altında cennet olan yüksek ve onurlu bir konuma getirmeliyiz.

Şimdiye kadar annenin ayaklarının altında cennet olduğu Hadis-i Şerif'inin sürekli lafını yaptık, anneyi ve anneliği de vahşi kapitalizmin pençelerine attık. 

Bu mudur ayaklarının altında cennet olan insan?

Bana kalırsa bu değildir ve olmamalıdır.

Bu Milleti ayağa kaldırmak, layık olduğu konuma yeniden yerleştirmek aileyi ayağa kaldırmaktan geçiyor.

Aileyi ayağa kaldırmak da hiç şüphesiz kadını yeniden şerefli ve saygın konumuna yerleştirmekten geçiyor.

Rabbımız bu dünyada şefkat, merhamet ve karşılıksız sevmenin yegâne temsilcisi olarak kadını yaratmış ve ona annelik gibi ulvî bir makamı vermişken biz onu daha büyük bir itina ile koruyup kollamalıyız. 

Bu sebeple kız çocuklarımızı daha özenle, fıtratlarına uygun eğiterek onları anneliğe hazırlamalıyız. 

Mühendislik, ekonomi, işletme, maliye ve benzeri alanlar alabildiğine kız öğrencilerine açılacağına tam tersi hanımların fıtratına uygun olmayan bu alanlar daraltılarak, okul öncesi öğretmenlik, bazı tıp bölümleri, hemşirelikler ve benzeri bölümlerde alanlar kız öğrencilerine daha fazla açılıp, genç kızlarımız fıtratlarına uygun alanlara yöneltilmiş olmalı. 

5— Kültür Sanat Konusu 

Hemen hemen herkesin hemfikir olduğu konulardan biri de hiç şüphesiz Kültür ve Sanat konusunda toplumumuzun önemli beklentileri olduğu konusudur. 

Bunun sebeplerinden biri ve belki de en önemlisi AK PARTİ'nin iktidara geldiği ilk yıllarda, önemli sayılabilecek bir süre bu konularla ilgili bakanlığın AK PARTİ dünya görüşü ile ilgisi olmayan kişilere verilmiş olmasıdır.

Fakat o yıllar, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu ve benzeri uygulamalara ciddi manada ihtiyaç vardı. 

Bunun adına geçiş süreci de diyebilirsiniz. 

Sonradan gelen Bakanlarımız da oldukça yetkin, çalışkan ve toplumun kendilerinden beklediği hizmetlerin farkında olan ehil kişilerdir.

Bu alanda ortaya çıkan seslendirmelerin bir eksiği ifade ettiği kadar, bir beklentiyi de ifade ettiğini söyleyebilirim.

Bu yazıların,  referandum öncesi, propaganda döneminde yaptığım nabız yoklamaları sırasında aldığım notlardan oluştuğunu daha önceki bölümlerde ifade etmiştim.

Kültür ve Sanat konusunda en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayanların dertli olduğunu gördüm.

Bunun sebebi de şu: o bölgelerde hemen hemen bütün belediyeler uzun yıllar HDP'li başkanlardan oluşuyordu.

HDP Kültür ve Sanat adına Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ne yapmışsa deist, natüralist, kozmopolit ve Batıcı bir anlayışla yapmış, Anadolu insanının ruhunu, kalbini, geçmişini hiçe saymış ve dışlamış. 

Bu sebeple —özellikle— Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz başta olmak üzere, yeni dönemde, Anadolu insanının mayasına uygun Kültür ve Sanatı ve onun derinlikli ve duyarlı niteliğini tüm ülkemizde ortaya koymak gerekiyor, bu yöndeki beklentinin de azımsanmayacak bir oranda olduğunu söyleyebilirim.

(Devam edecek) 

Ferman Karaçam - Haber 7 

fermankaracam@gmail.com 

fermankaracam@twitter.com 

twitter.com/fermankaracam 

facebook.com/fermankaracam 

instagram.com/fermankaracam 

 

Paylaş